Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số lỗi chuyển di khi sử dụng kiểu câu so sánh trong Tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc

ĐÀO THỊ VÂN, DIỆP THÀNH KHIẾT

Tóm tắt


   Bài viết bàn đến một số kiểu lỗi viết câu so sánh Tiếng Việt của sinh viên Học viện Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc do chuyển di tiêu cựu từ L1 (tiếng Hán) sang L2 (tiếng Việt).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống