Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Yêu thương trong "Truyện Kiều" từ góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận

NGUYỄN THU QUỲNH

Tóm tắt


   Bài viết tìm hiểu phương thức thể hiện tình cảm yêu thương trong "Truyện Kiều" từ góc độ của ngôn ngữ học tri nhận với mong muốn góp phần giải mã một số tín hiệu ngôn ngữ trong tác phẩm, qua đó thấy được bức trang tình cảm trong thế giới nội tâm của các nhân vật, đồng thời làm rõ đặc trưng tri nhận và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Du thể hiện trong tác phẩm "Truyện Kiều".


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống