Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển năng lực giao tiếp ngôn ngữ qua dạy học tích hợp các chủ đề Tiếng Việt ở trường phổ thông

NGUYỄN THỊ BÍCH, PHẠM THỊ THU HOÀI

Tóm tắt


    Bài viết đề cập đến vấn đề phát triển năng lực giao tiếp ngôn ngữ qua dạy học tích hợp các chủ đề Tiếng Việt ở trường phổ thông.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống