Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm tên bài trên báo Thái Nguyên

ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG

Tóm tắt


    Bài viết trình bày kết quả khảo sát, phân loại và chỉ ra những đặc điểm về chức năng cũng như hình thức của các tên bài trên một tờ báo địa phương, cụ thể là Báo Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống