Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chỉ dẫn lập luận trong văn bản hành chính Tiếng Việt

ĐỖ THỊ THANH NGA

Tóm tắt


   Bài viết nghiên cứu về tác tử và kết tử lập luận trong văn bản hành chính tiếng Việt để xác định loại tác tử, kết tử; tần số xuất hiện và mô hình lập luận có dùng tác tử, kết tử để định hướng lập luận.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống