S. 36 (2019)

Tạp chí Khoa học số 36(9/2019)

Mục lục

Bài viết

ONLINE VIDEO MARKETING STRATEGY OF FMCG BRAND IN VIETNAM - A CASE OF VINAMILK Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Tú Phương 1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI Tóm tắt PDF
Phạm Quang Huy, Đỗ Minh Thụy 12
XU HƯỚNG KINH DOANH THEO MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF PDF
Bùi Thị Bích Hằng 26
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN TỶ LỆ THÀNH THỤC CỦA CÁ BỐNG TRO (BATHYGOBIUS FUSCUS RUPPELL, 1830) Tóm tắt PDF PDF
Phạm Xuân Chính 36
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ Ở VỊNH BẮC BỘ Tóm tắt PDF PDF
Phạm Thị Hiền, Tạ Thị Hạnh 44
ĐỊA CHấT HẢI PHÒNG VÀ Cơ SỞ SỐ LIỆU TRựC TUYẾN PHỤC VỤ NGÀNH XÂY DựNG Tóm tắt PDF PDF
Phạm Thị Loan, Bùi Trường Giang 53
Dự ĐOÁN ĐƯỜNG CONG ỨNG SUấT- BIẾN DẠNG CHO QUÁ TRÌNH KÉO/NÉN VẬT LIỆU TấM SS400 BẰNG PHƯơNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt PDF
Vương Gia Hải, Nguyễn Mạnh Hùng 61
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHAY CNC MINI 4 TRỤC SỬ DỤNG CHƯơNG TRÌNH MACH3 Tóm tắt PDF PDF
Đinh Văn Hiển 66
SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC Tóm tắt PDF PDF
Phạm Văn Trạo, Trần Đức Chiển 76
PHƯơNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN BấT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HAI CấP Tóm tắt PDF PDF
Hồ Phi Tứ 86
Sự HỘI TỤ CỦA DÃY LŨY THỪA MA TRẬN VUÔNG CấP 2 Tóm tắt PDF
Vũ Tiến Đức 96