Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học Địa lý 12 - Bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Vũ Hải Thiên Nga

Tóm tắt


Thảo luận là một trong những phương pháp dạy học được sử dụng khá phổ biến trong nhà trường hiện nay. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của lớp học, môn học, điều kiện vật chất của nhà trường, mỗi giáo viên có thể tổ chức buổi học, giờ học bằng phương pháp thảo luận với những cách thức khác nhau nhằm đạt mục tiêu bài học, tiết học.

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày khái niệm và một số nét khái quát về mục đích, ý nghĩa của phương pháp thảo luận trong dạy học địa lí, nội dung, hình thức thảo luận, điều kiện hỗ trợ, các bước tiến hành thảo luận trong dạy học môn địa lí và một kịch bản ngắn sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học Địa lí 12 – bài “Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa”.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433