Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ Australia-Việt Nam - Thành tựu và triển vọng

Võ Xuân Đàn

Tóm tắt


Quan hệ giữa Australia với Việt Nam đã phát triển liên tục trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở song phương và đa phương trong hơn 3 thập kỉ (từ 1973 đến nay). Thành quả của mối quan hệ đó đã nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam và Australia trên trường quốc tế. Trong tương lai, quan hệ giữa Australia với Việt Nam phát triển rất thuận lợi, song cũng còn những thách thức đòi hỏi mỗi quốc gia phải năng động và sáng tạo hơn nữa.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433