Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát khả năng sử dụng Trichoderma Sp. để kiểm soát nấm Scytalidium Sp. gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Trần Ngọc Hùng, Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Võ Hồng Anh, Đõ Quỳnh Hương

Tóm tắt


Thời tiết thay đổi thất thường và việc mở rộng diện tích trồng là những nguyên nhân chính gây bùng phát nhiều loại dịch bệnh trên cây thanh long, loại trái cây xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay. Điển hình là bệnh đốm nâu do nấm Scytalidium gây ra. Biện pháp phòng trừ chủ yếu hiện nay là sử dụng các loại thuốc hóa học. Nghiên cứu của chúng tôi thử nghiệm khả năng sử dụng dịch bào tử Trichoderma chọn lọc để kiểm soát nấm Scytalidium. Khả năng hoạt hóa của bào tử Trichoderma trong chế phẩm dạng lỏng đạt 4,3x106 bào tử/ml đối với chủng T4 và 4,7x106 bào tử/ml đối với chủng T8.2 sau 3 tháng bảo quản. Thử nghiệm trên cành thanh long cho thấy chế phẩm dịch bào tử Trichoderma giảm tỷ lệ bệnh đốm nâu do nấm Scytalidium gây ra 20% so với đối chứng.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433