Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 13 (2013) Chương trình giáo dục đa văn hóa ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Mộng Hà
 
S. 38 (2018) Color removal of reactive dyes using microwave Tóm tắt   Không đề
Đo Quang Thang, Bui Manh Ha, Bui Nghia Hiep
 
S. 33 (2017) Con người của bản nguyên sinh thái trong bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” của Nguyên Ngọc Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Tiến
 
S. 3 (2012) Con người trung tâm và chủ thể - Quan niệm nghệ thuật mới trong Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng Quyền
 
S. 33 (2017) Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Lệ
 
S. 12 (2013) Cơ sở hình thành và các thiết chế chủ yếu trong văn hóa tâm linh của người Việt ở Gia Định xưa Tóm tắt   PDF
Hồ Sơn Diệp
 
S. 28 (2016) Cơ sở lý thuyết đánh giá thiệt hại do nổ thiết bị chứa khí công nghiệp trong đánh giá rủi ro môi trường Tóm tắt   PDF
Huỳnh Huy Việt, Nguyễn Thị Vinh
 
S. 16 (2014) Cư dân Bình Dương trong quá khứ và hiện tại Tóm tắt   PDF
Phan Xuân Biên
 
S. 7 (2012) Danh sách thú hoang dã ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Tá, Lê Văn Chiên
 
S. 27 (2016) Dùng kiến thức cơ học để giải thích các hiện tượng lý thú trong đời sống Tóm tắt   PDF
Ngô Bảo
 
S. 22 (2015) Dấu ấn Phật giáo Nam tông (Theravada) trong lễ hội truyền thống của người Khmer Campuchia Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân
 
S. 4 (2012) Dẫn liệu hình thái giải phẫu loài rù rì trồng ven sông suối phòng chống sói mòn, sạt lở Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thắng
 
S. 26 (2016) Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thanh Hằng
 
S. 29 (2016) Dịch văn học phương Tây ở Sài Gòn – Gia Định trong buổi bình minh của văn học Quốc ngữ Tóm tắt   PDF
Đoàn Lê Giang, Phạm Thị Tố Thy
 
S. 3 (2012) Dự đoán tính chất môi trường của một nhóm các chất hữu cơ sử dụng mô hình định lượng cấu trúc và độ tan Tóm tắt   PDF
Lê Thị Đào, Phạm Văn Tất
 
S. 10 (2013) Dựng phim mô phỏng chuyển động của vật thể bằng phần mềm đồ họa Solidworks Tóm tắt   PDF
Ngô Bảo
 
S. 1 (2011) Determination of species distribution and formation constants of complexes between ion Cu2+ and Amino acids using multivariate regression analysis Tóm tắt   PDF
Lê Thị Mỹ Duyên, Phạm Văn Tất
 
S. 33 (2017) Di dân người dân tộc thiểu số và vấn đề văn hóa - xã hội Bình Dương ngày nay Tóm tắt   PDF
Trần Hạnh Minh Phương
 
S. 33 (2017) Diễn tiến và hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa ở miền Đông Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1862-1945) Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Phước
 
S. 8 (2013) Dung hợp dân tộc, tôn giáo trong cuộc khởi nghĩa Võ Trứ và Trần Cao Vân những năm cuối thế kỷ XIX Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Sang
 
S. 31 (2016) Effectiveness of groundwater exploitation and usage management policies in O Mon District Tóm tắt   PDF
Huynh Vuong Thu Minh, Ho Yen Ngan, Tran Van Ty, Nguyen Thi Thuy Trang, Dang Thi Hong Ngoc, Huynh Van Men, Tran Thi Thanh Lan
 
S. 31 (2016) From quality supervision method to quality guaranty principles – The development and intergration of Vietnam education in higher education Tóm tắt   PDF
Nguyen Van Hiep, Pham Van Thinh
 
S. 22 (2015) Giao lưu tiếp biến văn hóa Hoa – Việt qua họa tiết trang trí kiến trúc mộ cổ tại Cù Lao Phố Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Toàn Thắng
 
S. 25 (2015) Giá trị dược liệu của cây lan thạch hộc tía (Dendrobium officinale) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Thuận
 
S. 28 (2016) Giá trị hiện thực của mỹ thuật hiện đại Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Ngoan
 
76 - 100 trong số 493 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433