Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tạp chí của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Ảnh trang chủ tạp chí

Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện; Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến giới, phụ nữ và phát triển nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; hoạt động khoa học và công nghệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tổng biên tập: TS. Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phó tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu Phụ nữ

Thư ký tòa soạn: ThS. Hà Thị Thúy

Hội đồng biên tập

1.      TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

2.      GS.TS. Lê Ngọc Hùng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3.      GS.TS. Hoàng Bá Thịnh - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

4.      PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

5.      PGS.TS. Vũ Công Giao - Đại học Quốc gia Hà Nội

6.      TS. Nguyễn Hải Hữu - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7.      ThS. Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

8.      TS. Bùi Thị Mai Đông - Học viện Phụ nữ Việt Nam

9.      TS. Lương Văn Tuấn - Học viện Phụ nữ Việt Nam

10. TS. Phạm Hồng Hải - Học viện Phụ nữ Việt Nam

11. ThS. Nguyễn Hoàng Anh - Học viện Phụ nữ Việt Nam

12. GS.TS. Antonina Daskina - Hiệp hội nghề CTXH Liêng bang Nga

13. GS.TS. Ramona Mihaila - Tạp chí Nghiên cứu Giới, Mỹ

 

14. GS.TS. Rene Wadlow - Hiệp hội công dân toàn cầu, Mỹ

Địa chỉ tòa soạn

P410 tòa nhà 15 tầng, Học viện Phụ nữ Việt Nam,

68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)3775-4452

Email: tapchikh@vwa.edu.vn

S. 4 (2018)

Mục lục

CÔNG TÁC PHỤ NỮ

MỘT SỐ THÁCH THỨC NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CHƯA QUA ĐÀO TẠO ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Tóm tắt XML
Phạm Thị Hằng 2

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI - KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN (2007 - 2017) VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt XML
Hà Ngọc Anh 11
DI CƯ VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NỮ VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC Tóm tắt XML
Nguyễn Thị Tố Vy 18

CÔNG TÁC XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ TRẺ EM GÁI VỊ THÀNH NIÊN TRƯỚC NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC Tóm tắt XML
Bùi Diễm Hằng 27
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt Không đề
Đoàn Kim Thắng 37

KINH TẾ, KINH DOANH

HIỂU BIẾT VỀ TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG Tóm tắt Không đề
Trương Hoài Linh 48

CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA PHỤ NỮ KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC Tóm tắt Không đề
Nguyễn Thị Thanh Thủy 56
ĐẢM BẢO QUYỀN THAM CHÍNH CỦA PHỤ NỮ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt Không đề
Lương Văn Tuấn 68

THÔNG TIN KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "DOANH NGHIỆP NỮ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt Không đề
Lê Hồng Việt 78